Organic Production

WORKSHOP 2 - PREPARATION OF THE FAIR BIOFACH2022 / PRIPREMA SAJMA BIOFACH2022

Friday, 26 th May 2022, at 11:00 AM / Petak, 26. maj 2022. godine u 11:00 časova
Moderator: Ivan Lazić

AGENDA

11:00 – 11:15 Welcoming word
Ivan Lazic, Senior Adviser SCC

11:15 – 12:15
– Defining a company strategy at Biofach: Product-market match 
– Finding buyers: what segments, what types of buyers are suitable based on market profile?
– Finding buyers: tools and tricks
– Approaching buyers: review of lessons learned

12:15 – 12:30 – Questions and Answers / and the next steps for the preparation of the fair BIOFACH2022

11:00 – 11:15 Otvaranje radionice i reč dobrodošlice
Ivan Lazić, Viši savetnik, Službe za Organsku proizvodnju PKS

11:15 – 12:15
– Definisanje sarategije kompanije za predstojeći nastup na BIOFAH sajmu: usklađivanje proizvoda i tržišta
– Pronalaženje kupaca: određenog segmenta,koji tipovi kupaca su pogodni na osnovu profila tržišta
– Pronalaženje kupaca: alati i trikovi
– Približavanje kupcima: pregled naučenih lekcija

12:15 – 12:30 Pitanja i odgovori / naredni koraci u pripremi sajma BIOFAH 2022