TEXTILE INDUSTRY

Седница Групације произвођача радне одеће и обуће
Удружења за индустрију текстила, одеће, коже и обуће

Обавештавамо Вас да ће се састанак Групације произвођача радне одеће и обуће одржати електронским путем 02.10.2020.године, са почетком у 11:00 часова.

За састанак је предвиђен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Анализа пословања чланова Групације произвођача радне одеће и обуће
  2. Покретање иницијативе која се односи на нискоaкумулативне привредне гране
  3. Организација пословних сусрета са немачким привредницима
  4. Информације о пројекту „ Стварано у Србији – Чуваркућа“
  5. Разно
Седница Групације произвођача коже и обуће
Удружења за индустрију текстила, одеће, коже и обуће

Обавештавамо Вас да ће се састанак Групације произвођача коже и обуће одржати електронским путем 02.10.2020.године,  са почетком у 13:00 часова.

За састанак је предвиђен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Анализа пословања чланова Групације произвођача коже и обуће
  2. Покретање иницијативе која се односи на нискоaкумулативне привредне гране
  3. Информације о пројекту „ Стварано у Србији – Чуваркућа“
  4. Разно